top of page

Yabancılar Hukuku Avukatı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Kolay olmayan prosedürler çerçevesinde Hukuk Büromuz yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Dava Vekilliği Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi

 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

 
 • Seyahat - İkamet Hak ve Özgürlüğü,

 • Sözleşme Yapma Hakkı,

 • Basın Özgürlüğü,

 • Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,

 • Kişi Dokunulmazlığı,

 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması,

 • Çalışma İzni,

 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,

 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,

 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,

 • Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,

 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü,

 • Gayrimenkul Edinme Hakkı,

 • Miras Hakkı​

 • Hukuk Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde hızlı hareket ediyor, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmi kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz.

bottom of page