top of page

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır. 1956'da 6762 sayılı yasa ile derlenen, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir.

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Hukuk Büromuz, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Gümrük davaları

 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar

 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

 • Ticari şirketlerin alım ve satımı

 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

 • Ortaklık sözleşmeleri

 • Kıymetli evrak hukuku

 • Risk Sermayesi

 • Sermaye Piyasaları

 • Kredi sözleşmeleri

 • Leasing sözleşmeleri

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Haksız rekabet

 • Şirket yönetimi

 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları

 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri

 • Kredi anlaşmaları

 • Tüketicin korunması

 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri

 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler

 • Yurtdışı alacak takibi

 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı

 • Gümrük işlemlerinin yapılması

 • İhracat tahsillerinin denetlenmesi

 • İthalat işlemlerinin yapılması

 • Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması

 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler

 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması

 • Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi​​

 • ​Hukuk Büromuz, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır. Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

 • Hukuk Büromuz uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra ticaret ve şirket avukatı arıyorum diyorsanız İstanbul genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0542 157 0634 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

bottom of page