top of page

Sözleşme Hukuku Avukatı

Sözleşmeler hukuku, yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

 

Taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanan bu kavramda tarafların birbirlerine olan borçları, hakları ve borç kaynakları düzenlenir.

Sözleşmeler hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanmıştır. Önceden sözü senet olarak kabul eden ve yazılı bir sözleşme yapmayan insanlar, şimdilerde, tecrübelerine ve duydukları davalara göre yazılı sözleşme yapmaya başlamışlardır.

 

Bu nedenle sözleşme metinlerinin uzman kişilerce hazırlanması gerekmektedir. Hukuk Bürosu olarak taraflar arası sözleşmeleri düzenlerken danışmanlık ve dava hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin taleplerini karşılıyoruz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Ortaklık sözleşmeleri davaları

 • Gayrimenkul sözleşmeleri davaları

 • Mimarlık sözleşmeleri davaları

 • Telif hakkı sözleşmeleri davaları

 • Kira sözleşmeleri davaları

 • Danışmanlık sözleşmeleri davaları

 • Hizmet sözleşmeleri davaları

 • Hisse devir sözleşmeleri davaları

 • Finansal kiralama sözleşmeleri davaları

 • Alım-satım sözleşmeleri davaları

 • Ortaklar arası sözleşme davaları

 • Sigorta sözleşmeleri davaları

 • Lisans sözleşmeleri davaları

 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları

 • Kredi sözleşmeleri davaları

 • İş sözleşmeleri davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje finansman sözleşmeleri

 • Gayrimenkul geliştirme sözleşmeleri

 • Gayrimenkul yönetim sözleşmeleri

 • İnşaat sözleşmeleri (fidic bazlı)

 • Mimarlık sözleşmeleri

 • Acentelik sözleşmeleri

 • Bayilik sözleşmeleri

 • Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri

 • Telif hakları sözleşmeleri

 • Kira sözleşmeleri

 • Danışmanlık sözleşmeleri

 • Hizmet sözleşmeleri

 • Hisse devir sözleşmeleri

 • Ortaklar arası sözleşmeler

 • Alım satım sözleşmeleri

 • İş sözleşmeleri

 • Kredi sözleşmeleri

 • Lisans sözleşmeleri

 • Sigorta sözleşmeleri

Hukuk bürosu olarak belirtilen sözleşme usullerinde dava ve danışmanlık hizmeti verirken müvekkillerimizin farklı sözleşmeler hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Belirttiğimiz sözleşme çeşitlerinin dışında taleplere göre sözleşme hukuku kapsamına giren diğer davaları da sonuçlandırmaktayız.

bottom of page