top of page

Sözleşme Avukatı

Yagmur Hukuk Bürosu olarak sözleşme avukatı kadrosuyla İstanbul sözleşme avukatı arayışında olan gerçek ve tüzel kişilere en iyi avukatlık hizmetini vermek için uzman kadrosu ile faaliyet göstermekteyiz. Sözleşmeler her türlü iş ilişkisinde önem arz eden ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda tarafların hak ve alacakları bakımından en iyi koruma alanını oluşturmayı hedeflediğimiz yazılardır. Yazılılık çoğu zaman özellikle ticari ilişkilerde bir geçerlilik şartı değil, ispat şartıdır. Bu nedenle yapılacak bir iş anlaşmasında taraflar, yapacakları işin sınırlarını ve çerçevesini aralarında imzalayacakları ticari sözleşme ile çizmektedir. Gelişen ekonomi, dijitalleşen ve değişen dünya düzeni ile iş ilişkilerinde artık sınırlar kalkmaktadır. Bu anlamda müvekkillerimize gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı şirket ve kişilerle yapacakları sözleşmelerde danışman avukat olarak yer almaktayız. Yine yabancı şirketlerin ve kişilerin Türkiye’de yürütecekleri iş ve işlemlere destek olan sözleşme avukatı ekibimiz, yabancı müvekkillerimizin haklarının korunması için çalışmaktadır.


Sözleşme Hazırlarken Avukatın Önemi Nedir?

Sözleşmeler, yapılacak işin niteliğine göre adlandırılmakta ve bir takım esaslar bu şekilde belirlenmektedir. Sözleşme hazırlanmadan önce taraflar arasındaki ilişkinin niteliği doğru belirlenmeli, sözleşmede belirlenecek şartlar taraflar arasında görüşülmeli ve bu şekilde ileride meydana gelebilecek uyuşmazlıklar önlenmelidir. Bu noktada tarafların önleyici hukuk hizmeti adını verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetini almasının faydası olacaktır. Tarafların müzakere aşamasında profesyonel bir sözleşme avukatından destek alması gerek sözleşmenin hazırlanmasında hak kayıplarının önüne geçilmesi, gerekse ticari ilişkinin ilerleyen aşamalarında bir uyuşmazlık yaşanması halinde sözleşmenin ne şekilde uygulanacağının belirlenmesi için önem taşır.


Sözleşmeler Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Yagmur Hukuk Bürosu yalnızca İstanbul sözleşme avukatı ekibi ile İstanbul sınırları içerisinde sözleşme hukuku danışmanlığı almak isteyen kişilere değil aynı zamanda Türkiye’de ve Dünya’da bu alanda destek almak isteyen herkese sözleşme hukuku danışmanlığı yapmaktadır. Sözleşme hukuku avukatının yaptığı iş ve işlemlere birkaç örnek vermek gerekirse:

 1. Sözleşme hukuku avukatı sözleşme metninin hazırlanmasından önce taraf görüşmelerini yürütür, müvekkiline bu hususta yönlendirme ve danışmanlık yapar,

 2. Sözleşme metninin ve eklerinin hazırlanması işlerini yürütmek sözleşme avukatının esas işidir.

 3. Sözleşmesel ilişkide bir sorun meydana gelmesi durumunda sözleşmenin feshedilmek istenmesi yahut karşı tarafça sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi durumunda sözleşme avukatı fesih sürecini yönetir, ihtarnamelerin hazırlanmasını ve gönderilmesini usulüne uygun olarak yapar.

 4. Sözleşmenin karşı tarafça ihlali durumunda, ihlalden kaynaklı zararların tazmini ve varsa sözleşmedeki cezai şart hükümlerinin uygulanması için arabuluculuk başvurularını ve dava açılması işlemlerini sözleşme avukatı takip edecektir.

 5. Kira sözleşmelerinde kira alacaklarının ödenmemesi durumunda kira alacağının tahsili için ihtarname gönderme, kira alacağı davası açma yahut icra takibi başlatma işlemlerini sözleşme avukatı takip eder ve gerekli olması halinde kiralayanın tahliyesi için dava açar.

 6. Joint ventures sözleşmeleri ile taraflar ortak bir giriş oluşturur ve yapılacak işin boyutu nedeniyle tarafların güçlerini birleştirerek birlikte hareket etmelerine imkan tanır ve bunu bir girişim çatısı altında yapılandırır. Sözleşme avukatı ile joint ventures sözleşmeleri ile sözleşmeye dayalı yahut sermaye katılımlı joint venture oluşturulabilecektir.

 7. Alım satım sözleşmesinin oluşturulması ile sözleşme avukatının alım satım ilişkisinden kaynaklı bir uyuşmazlığa engel olması, malın özellikleri ve teslimine ilişkin özel koşulların belirlenmesi sağlanabilecektir.

 8. Affiliate ortaklığı denilen taraflardan birinin yalnızca elde edilen kara ortak olacağı yönünde anlaşmaları sağlaması ve bunların detaylarının belirlenmesi sözleşme hukuku avukatının işidir.

 9. Fikir ve sanat eserlerinizin haklarının devredilmesi yahut korunması maksadı ile yapılacak sözleşmeler ile sözleşme avukatınız telif haklarınızın korunmasını sağlayabilecek ve bir ihlal durumunda telif hakkı davası ile zararınızın giderilmesini talep edebilecektir.

 10. Şirket kuruluş işlemleri esnasında şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve burada şirket ortakları arasındaki ilişki, kar paylaşımı gibi birçok detayın düzenlenmesi işini sözleşme hukuku avukatı ile gerçekleştirerek ileride şirketinizde doğabilecek sorunların önüne geçebilirsiniz.


Dava Hizmetlerimiz

 • Ortaklık Sözleşmeleri Davaları

 • Gayrimenkul Sözleşmeleri Davaları

 • Mimarlık Sözleşmeleri Davaları

 • Telif Hakkı Sözleşmeleri Davaları

 • Kira Sözleşmeleri Davaları

 • Danışmanlık Sözleşmeleri Davaları

 • Hizmet Sözleşmeleri Davaları

 • Hisse Devir Sözleşmeleri Davaları

 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri Davaları

 • Alım-Satım Sözleşmeleri Davaları

 • Ortaklar Arası Sözleşme Davaları

 • Sigorta Sözleşmeleri Davaları

 • Lisans Sözleşmeleri Davaları

 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları

 • Kredi sözleşmeleri davaları

 • İş sözleşmeleri davaları


Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje Finansman Sözleşmeleri

 • Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri

 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri

 • İnşaat Sözleşmeleri (Fidic Bazlı)

 • Mimarlık Sözleşmeleri

 • Acentelik Sözleşmeleri

 • Bayilik Sözleşmeleri

 • Yönetim Danışmanlık Ve Hizmet Sözleşmeleri

 • Telif Hakları Sözleşmeleri

 • Kira Sözleşmeleri

 • Danışmanlık Sözleşmeleri

 • Hizmet Sözleşmeleri

 • Hisse Devir Sözleşmeleri

 • Ortaklar Arası Sözleşmeler

 • Joint Ventures Sözleşmeleri

 • Alım Satım Sözleşmeleri

 • İş Sözleşmeleri

 • Kredi Sözleşmeleri

 • Lisans Sözleşmeleri

 • Sigorta Sözleşmeleri

 • Affiliate Ortaklığı Sözleşmeleri (Kar Ortaklığı Sözleşmeleri)

 • Fikri Mülkiyet Haklarının Devriyle ilgili Sözleşme ve Beyannameler

 • Yazılım Telif Haklarının Devri için Sözleşmeler

 • Yazılım Geliştirilmesiyle ilgili İşbirliği Sözleşmeleri

 • ERP Yazılım Sözleşmeleri

 • Yazılım Lisans, Çözüm Ortaklığı ve Bakım/Destek Sözleşmeleri

 • Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sözleşmeleri

 • Kaynak Kod Sözleşmeleri

 • Yazılım Hukuku Konusunda Hakemlik Hizmeti

 • Bulut Sözleşmeleri

 • Yazarlar, Sanatçılar, Senaristler, Yönetmenler ve Tercümanlarla İmzalanacak Yayın ve Yayım Sözleşmeleri

 • Yayım ve Yazılı Basın Sözleşmeleri

 • Co-Production/Ortak Yapım Sözleşmeleri

 • İcracı Sanatçıların Mali ve Manevi Haklarıyla ilgili Telif Sözleşmeleri

 • Film Dağıtım Sözleşmeleri

 • Merchandising Sözleşmeleri

 • Temsilci / Menajer Sözleşmeleri

 • Telif Sözleşmeleri

 • Marka Tescil Başvuruları, İtirazlar dahil olmak üzere TPE nezdindeki her türlü işlem ve Marka Lisans Sözleşmeleri

 • Tasarım Sözleşmeleri

Alanında uzman ve profesyonel sözleşme hukuku avukatı ekibimiz, sözleşme hazırlama aşamasında destek sağladığı gibi eş zamanlı olarak sözleşmelerden kaynaklı davalarla da ilgilenmekte bu sözleşme avukatlarımız bu süreçte müvekkillerimize destek olmaktadır.


İletişim

Sözleşme ile alakalı aklınıza takılabilecek soruları cevaplamaya çalıştık. Her zaman bir sözleşme hazırlanması konusunda bir avukat ile çalışmak sizin avantajınıza olacaktır. Detaylı Bilgi Almak İçin Bize +90 542 157 06 34 olan telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

2 görüntüleme0 yorum
bottom of page