top of page

Nafaka Davası, Nasıl Alınır ve Şartları Nelerdir?

Nafaka Nedir ?

Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye veya ortak çocuklara bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. Bu şartların yerine getirilmiş olması durumunda ancak alınabilir.

Kimler Nafaka Alabilir ?

Boşanma sürecinde ve boşanma davası sonrası nafakayı alabilecek olan kişiler;

 • Düşük gelire sahip ya da geliri olmayan kişiler

 • İşsiz kişiler

 • Ev hanımları

 • Asgari ücretle çalışan eşler

 • Geçici işlerde çalışan düzenli bir işi ve geliri olmayan eşler yoksulluk nafakası alabilirler.


Kimler Nafaka Alamaz ?

Boşanma sonrası yoksulluk nafakası alamayacak olan kişiler;

 • Resmi olarak evli olmasa da fiili olarak başkası ileevli gibi yaşayan kişiler

 • Belirli bir gelire sahip, boşanma sonrası yoksullukçekmeyecek kişiler

 • Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı,yaşlılık maaşı gibi düzenli gelire sahip kişiler

 • Yeterli miktarda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip, işsizlik maaşı olan kişiler

 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarakbelirli bir kazanca sahip kişiler

 • Memur olan eşler

 • Bankada belirli bir miktarda parası olan, faizgelirine sahip eşler

 • Mesleğe sahip ya da belirli bir yeteneğe sahip fakatbunu isteyerek kullanmaktan imtina eden kişiler

 • Kumar bağımlısı eşler

 • Eşi ile aynı gelire sahip eş

 • Eşi yoksul olan eş boşanma sonrası yoksulluk nafakasıalamaz.


Nafaka Artırmak İçin Ne Yapmalıyım ?

Boşanma davalarında nafakaya ilişkin olarak verilen kararların kesin hüküm niteliği yoktur. Yani bu durum şu anlama gelir. Değişen hayat koşullarına bağlı olarak nafakada artırım ya da indirim yapılabilir.Hayat standartlarında yaşanabilecek değişikliğe göre bireyler nafaka yükseltme davası açabilirler. Örneğin çocuk için alınan nafaka, çocuğun okula başlaması ile artırılabilir. Çocuğun masraflarının artması, çocuk için alınan nafakanın da artırılmasına sebep olacak nafakayı arttırma davası gerekçelerinden birisidir. Ya da yıllar içerisinde enflasyona bağlı olarak kira giderleri ve diğer giderlerin artması durumunda, hakimin hükmettiği nafakanın miktarı enflasyona yenik düşebilir. Bu durumda da nafaka artırma davası açılarak bu mağduriyet giderilebilir. Ayrıca nafaka artırımı davası açarak bireyler hakimden nafakanın her yıl enflasyona dayalı şekilde artırılmasını talep edebilirler. Bu durumda hakim nafakanın tefe tüfe artış oranlarına bağlı kalarak nafakanın her yıl arttırılması gerektiğine hükmeder.

Nafaka İptali İçin Ne Yapmalıyım ?

Nafakanın kaldırtılması da mümkün olabilen bir durumdur. Nafakanın alacaklısının, nafakayı alabilmek için gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilirse, nafakanın borçlusu nafaka iptal davası açabilir. Örneğin, nafaka ödenen eski eşin belirli bir gelire sahip olması, yeni bir işe girmesi, başkası ile evli gibi yaşaması… gibi durumlarda nafaka iptal davası açılabilir.

Birikmiş Nafakanın Tahsili

Geçmişe dönük ödenmeyen nafakanın tahsili, nafaka borçlusundan icra yolu ile tahsil edilebilir. Nafaka borçlusunun nafakayı düzenli ödenememesinden ya da hiç ödememesinden kaynaklanan geçmişe dönük birikmiş nafakalar nafakanın türüne göre ilamlı ya da ilamsız icra takibi yapılması ile tahsil edilebilir

Nafaka Ödenmezse Cezası Nedir ?

Nafaka borçlusu, her ay düzenli bir şekilde nafakasını ödemekle yükümlüdür. Burada nafaka zamanında ödenmezsealacaklı olan kişi icra yoluyla nafakanın tahsilini yapabilir. Nafaka ödememenin cezası ise, 3 aylık tazyik hapsi olmaktadır. Nafaka borçlusu tarafından nafaka zamanında ödemezse hapis cezası varmı sorusuna cevaben evet 3 aylık bir hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır. 3 aylık tazyik hapsine mahkum edilen kişi, hapse girdikten sonra nafakayı ödeyerek hapis cezasını ortadan kaldırabilir. 3 aylık hapis cezasının yatılması durumunda ise nafaka ortadan kalkmamaktadır. Bu nafakanın borçlusu yine bu parayı ödemekle yükümlüdür. Burada nafakanın borçlusu nafakayı ödeyemeyecek maddi durumda ise nafakanın azaltılması ya da nafaka kaldırma davası açabilmektedir. Sonuç: nafaka kesin hüküm içeren ve süresiz kararlar değildir. Zaman içerisinde değişen ve gelişen imkanlar ve hayat şartları neticesinde değişiklik sağlanabilir. Bunun için ” bir avukattan yardım alınması gerekmektedir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Olur ? Boşanmada mal paylaşımının esası evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Evlilikten önce elde edilen mallar hiçbir surette mal paylaşımına

BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ NELERDİR? Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır.Eğer eşler boşanmanın hukuki sonuçları hakkında uzlaşabilir(Tazminat ,velayet ,nafaka gibi

Medeni kanunumuz; evliliğin gerekli sebeplere dayandığı hususta hâkim kararıyla son verilmesini öngörmüştür. Boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. 1-Genel boşanma nedenleri yasada

bottom of page