top of page

Evlilik Dışı Doğan Çocuk İle Anne Arasında Soybağı Nasıl Kurulur?


Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla birlikte kurulur. Bu anlamda çocuğun evlilik birliği içinde veya evlilik dışında dünyaya gelmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Çocuk sağ ve tam olarak dünyaya gelmekle beraber annesine de hukuken soybağı ile bağlı olacaktır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk İle Baba Arasında Soybağı Nasıl Kurulur?

Çocuk ile baba arasında soybağının kurulması hususu, çocuk ile anne arasında olduğu gibi doğumla birlikte ve kendiliğinden kurulmamaktadır. Bu anlamda çocuğun evlilik birliği içinde doğması yada evlilik dışı çocuk olması da babası ile arasındaki soybağının tespiti konusunda önem teşkil etmektedir. Nitekim kural olarak çocuk ile baba arasında soybağı aşağıdakilerden herhangi biri aracılığı ile kurulmaktadır.

  • Anne ile Evlilik


  • Babalık Davası


  • Tanıma

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması Nasıl Yapılır?

Evlilik dışı çocuğun tanınması için öncelikli olarak, çocuğun ile başka bir erkek arasında soybağı bulunmamalıdır. Örneğin çocuk ile bir başkası arasında daha önce hukuken geçeli bir soybağı kurulmuş ise çocuğun tanınması ancak mevcut ve geçerli olan soybağının geçersiz kılınması yani iptali ile mümkün olur. Yeni doğan çocukların nüfus ve kayıt işlemleri yapıldığı esnada Nüfus Müdürlüğü’ne gelen babası tarafından tanınması mümkündür. Yine evlilik birliği dışında doğan bir çocuk noterde düzenlenen bir tanıma senedi ile babası tarafından tanınabilir. Yine mahkemeye usule uygun yazılı bir başvuru ile evlilik dışı çocuğun tanınması mümkündür.

Vasiyetname ile Evlilik Dışı Çocuk Tanınabilir Mi?

Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruf işlemidir. Bu anlamda vasiyetname kendisini hazırlayan kişinin ölümünden donra hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır.

Kural olarak vasiyetnamede yer verilen evlilik dışı çocuğu tanıdığına dair bir beyanla birlikte vefat eden kişi ile çocuk arasında soybağı kurulur. Dolayısı ile vasiyetname ile hakkında tanıma beyanında bulunulan çocuk vefat edenin evlilik birliği içerisinde doğmuş çocukları gibi ona mirasçı olur.

Baba Evlilik Dışı Doğan Çocuğunu Tanımıyor ise Ne Yapılabilir?

Baba evlilik dışı çocuğunu hukuken kabullenmiyor, yani çocuk ile kendisi arasında geçerli bir soybağı kurulması için gerekli olan adımları atmıyorsa bu halde anne ve çocuk, babaya karşı babalık davası açma hakkına sahiptirler. Babalık davasında, evlilik dışı çocuk ve babası olduğu iddia edilen kişiden alınan dna örnekleri, tıp bilimindeki teknolojik gelişme ve yeniliklerden yararlanmak sureti ile bir teste tabi tutulmaktadır ve günümüzde bu test sonuçları %99 oranında doğru yanıtı bize vermektedir. Mahkeme tıp biliminin olanakları başta olmak üzere yaptırdığı araştırma ve sonuçlarına binayen hükmünü verir ve mahkeme hükmü ile birlikte çocukla baba arasında hukuken geçerli bir soybağı kurulmuş olur. Babalık davasını anne kural olarak çocuğun doğum tarihinden başlamak üzere 1 sene içerisinde, çocuk ise reşit olmasını yani 18 yaşını doldurmasını takiben 1 sene içerisinde açabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk Babanın Soyadını Alabilir Mi?

Evlilik birliği dışında doğan çocuk kural olarak baba ile arasında hukuken geçerli bir soybağı kurulmak suretiyle babasının soyadını alma hakkına sahiptir. Şayet tanıma, babalık davası veya anne ile evlenme yollarından biri ile çocuk ve baba arasında soybağı kurulmamış ise işbu halde çocuk babanın soyadını kullanamaz.

Kadının İddet Süresi İçerisinde Doğan Çocuğun Durumu Nedir?

İddet süresi boşanan kadının yeniden evlenmesi için kanunen beklemesi öngörülen 300 günlük süreyi ifade etmektedir. Bu süre boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren başlamaktadır. Mahkemece hükmün verilmesi durumunda kanun yoluna başvurulmaması yada mahkemece verilen hüküm hakkında kanun yoluna başvurulması durumunda üst mahkemeden gelen onama kararı, hükmün kesinleşmesini ifade etmektedir. Boşanmaya ilişkin olarak verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kural olarak ve aksi ispat edilinceye dek boşanılan kocadır. Fakat iddet süresi içerisinde doğan çocuğun gerçek babası boşanılan koca değilse bu halde, gerçek baba ile çocuk arasında soybağının kurulabilmesi için, öncelikle boşanılan kocanın çocuğun babası olmadığı ispat olunmalıdır. Bu anlamda soybağının reddi davası açılması gerekir. Aksi taktide kanuni karine gereğince iddet süresi içerisinde doğan çocuğun babası eski koca yani boşanılan kocadır. Bunun için ayrıca tanıma veya başka bir yolla çocukla, boşanılan eş arasında soybağı kurulması gerekmez. Zira kanuni karine gereğince kendiliğinden soybağı kurulmuş olur.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarına ilişkin önemli ve problemli hususlardan biri de ortak çocuğun velayetine ilişkindir. Boşanma isteyen eşlerin çocuklarının velayetinin kimde kalacağı hususu hakim tarafından belirlenmektedir. Hakim, karar verirken öncelikle çocuğun yararını gözetmekte, velayet hakkı bakımından anne ve babanın yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Bu hususun önemi nedeni ile özellikle çocuğunuzun velayetini almak istiyorsanız haklarınız ve dava süresince yapabileceğiniz hukuki işlemler ilgili detaylı bilgi için avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz.

HUKUKİ SÖZLÜK

İlliyet bağ: neden , sonuç ilişkisini ifade etmektedir.

Kusur: hoş karşılanmayacak davranış anlamına gelmektedir.

Tanık: dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olan, şahit olan kişidir.

Ortak çocuk: aynı anne ve babadan olan çocuk

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Boşanmadan önce eşler Çocuğun velayeti nasıl alınır? sorusunu genellikle araştırarak risk almadan çocugun velayeti ile birlikte boşanma kararına etkili olan bir sürece girmektedir. Velayet nedir? Türk

Babalık davası hangi hallerde açılır? sorusunun cevabını tanımlarla ilerleyerek cevaplayacağız.Evlilik birliği dışında doğan çocuğun ve anasının, doğan çocuğun babasını hükmen mahkeme kararı ile hüküm

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Yapılan tanıma göre şiddet “Kişinin;fiziksel,cinsel,psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlana

bottom of page