top of page

BOŞANMA DAVASINDA TEBLİGAT KARŞI TARAFA ULAŞMAZ İSE NE OLUR?

Bu durumda davalı kişinin Mernis Sistemi üzerinden belirlenen adresine tebligat çıkarılır. Davalı kişi bu adreste de bulunamazsa İLANEN tebligat yapılır ve dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılır.


Eğer tebligat karşı tarafa ulaşmadıysa iki ihtimal mevcuttur. Davalının adresi yanlış olarak bildirilmiştir veya davalı bilerek tebligatı almak istememektedir.

Bu durumda endişelenmeye gerek bulunmamaktadır. İlgili mahkeme kaleminden davalının mernis sisteminde bulunan adresine tekrardan tebligat yapılmasını ve akabinde ise ilanen tebligat yapılmasını isteriz.


İlanen tebligatın anlamı şudur; davalı tebligatı almak istemese bile tebligat mahalle muhtarlığına bırakılır ve tebliğ edilmiş sayılır.

Boşanma davasında davalı kişi davayı geciktirmek için tebligat almamak istese de bu davranışı en fazla 10 gün gecikme yaratmaktadır.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yabancıların Türkiye’de Boşanması Süreci Boşanma davasında taraflardan herhangi birinin yabancı ülke vatandaşı olması halinde Türk Mahkemelerinin bu davaları ne surette çözecekleri hususu büyük önem t

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde açılabilir: Anlaşmalı boşanma davası, Çekişmeli boşanma davası. Anlaşmalı boşanma davası, makalemizde ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, her i

bottom of page