top of page

Boşanma Davasına İlişkin Merak Edilen Sorular

BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ NELERDİR?

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır.Eğer eşler boşanmanın hukuki sonuçları hakkında uzlaşabilir(Tazminat ,velayet ,nafaka gibi) ve evlilik tarihinden itibaren en az bir yıl geçmişse anlaşmalı boşanma davasından bahsedilebilir.Çekişmeli boşanma davasında ise ya eşlerden birisi boşanmak istemiyordur ya da boşanmanın hukuki sonuçları hakkında uzlaşamamışlardır.Bu durumda çekişmeli boşanma davasından söz edilir.

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR ?

Boşanma sebepleri medeni kanunda tek tek sayılmış olup bunlarda 5’i özel boşanma sebebidir ve 1 de genel boşanma sebebi vardır.Bunlar;

a)Zina

b)Hayata kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış

c)suç işlemek veya haysiyetsiz hayat sürme

d)Terk

e)Akıl hastalığı

f)Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Eşlerin anlaşması suretiyle boşanma davası açılabilir. Ancak bunun için evlenme tarihinde itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekir. Eşlerin boşanmak üzere birlikte başvurmaları gerekmekte ya da bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi gerekmektedir.Ayrıca taraflar boşanmanın hukuki sonuçları(velayet,nafaka gibi) hakkında uzlaştıkları bir protokolü mahkemeye sunmalı ve mahkeme tarafından bu protokol uygun bulunmalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMADA TARAF OLARAK MAHKEMEDE BİZZAT BULUNMAK ZORUNDA MIYIM?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinleyerek karar verecektir.Eşler boşanma davasını avukatları aracılığıyla sürdürse bile duruşmaya bizzat katılarak hakim huzurunda boşanma hususundaki iradelerini serbestçe ifade etmeleri gerekir.

GENEL BOŞANMA SEBEBİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NE DEMEKTİR?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması eşler arasındaki çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunması demektir.Özellikle belirtmek gerekir ki bu geçimsizlik ve anlaşmazlık evlilik birliğini temelinden sarsacak şekilde ciddi ve şiddetli olmalıdır.Diğer bir ifade ile eşler arasındaki anlaşmazlık taraflardaki evlilik ruh ve bilincini yok etmişse ve ortak yaşama artık eşler için çekilmez hale gelmişse evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu söylenebilir.

DAHA ÖNCE AÇILMIŞ BİR BOŞANMA DAVAM REDDEDİLMİŞSE YİNE DE YENİ BİR DAVAYLA BOŞANABİLİR MİYİM?

Daha önceden açılmış bir boşanma davasının reddedilmesi halinde eşler 3 yıl boyunca aile hayatını kuramazlarsa yeni bir boşanma sebebi doğmuş olur.Bu durumda taraflardan birinin isteği üzerine boşanmaya karar verilir.Daha detaylı bir bilgi için bir avukattan bilgi almanız tavsiye edilir.

BOŞANMADA NAFAKA NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Boşanma durumunda nafaka tarafları sosyal ve ekonomik durumlarına göre belirlenir.Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş diğer eşten mali gücü oranında nafaka isteyebilir.

BOŞANMADA KUSURLU OLMAMA RAĞMEN NAFAKA ALABİLİR MİYİM?

Boşanma durumunda daha fazla kusurlu olan eş nafaka talep edemez.

BOŞANMA DAVASINDA NE KADAR NE KADAR MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ALIRIM?

Maddi tazminatın miktarını hakim takdir yetkisine dayanarak belirler.Hakim miktarı belirlerken evliliğin devam süresini,her iki tarafın sosyal ve ekonomik durumlarını,eşlerin kusur oranlarını göz önünde bulundurur.

Manevi tazminat talebinde yine hakim takdir yetkisini kullanır.Ancak hakim bu takdir hakkını kullanırken boşanmaya yol açan olayın ağırlığını göz önünde bulunduracaktır.Hakim talepte bulunan eşin kişilik hakkının boşanma yüzünden ne derece zedelenmiş olduğunu saptar.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATI BOŞANMA DAVASININ SONUÇLANMASINDAN SONRA DA TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Maddi ve manevi tazminat boşanma davasının sonuçlanmasından sonra da talep edilebilir. Ancak boşanma hükmünün kesinleşmesinden 1 yıl geçmekle bu haklar kaybedilmiş olur.Yani bir yıllık bir zamanaşımı süresi vardır.

BOŞANMA DAVASINI NEREDE AÇABİLİRİM?

Boşanma davası aile mahkemesinde görülür. Bu dava eşlerden birinin yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılabileceği gibi davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesinde de açılabilir.

BOŞANMA DAVAMIN DURUŞMASI GİZLİ YAPILABİLİR Mİ?

Hakim eşlerden birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Velayet konusu karara bağlanırken boşanan eşlerin boşanmada kusurlu olup olmadıkları o kadar önemli değildir.Hakim çocuğun hangi tarafa bırakılacağı takdirde daha iyi yetiştirileceği ve bakılacağı ve eğitim ve öğreniminin nasıl ” şekilde sağlanacağını tespit eder.Buna göre hakim velayetin anneye mi yoksa babaya mı vereceğini takdir eder.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davasının ne kadar süreceğinin kesin bir cevabı yoktur.Bu süre çeşitli şartlara bağlıdır bunlar;boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olup olmaması,delillerin durumu,tanıklar,verilen kararın temyiz edilip edilmediğine ve mahkemedeki dava yoğunluğuna göre değişir

EN HIZLI NASIL BOŞANABİLİRİM?

Anlaşmalı boşanmalar en kısa süren boşanma davalarıdır.Eşler boşanmak hususunda anlaşır ve boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin bir protokolle mahkemeye başvurur ve mahkeme bu protokolü onaylarsa boşanma tek celsede dahi gerçekleşebilir.

BOŞANMA DAVASINDA MAHKEMEDE BİZZAT BULUNMAM GEREKİR Mİ?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi anlaşmalı boşanmada tarafların en azından bir celse duruşmaya gitmeleri zorunludur.Çekişmeli boşanmada tarafların kendilerini bir avukatla temsil ettirme şartıyla bizzat duruşmalara katılmamaları mümkündür.

BOŞANDIKTAN SONRA EVLENMEK İÇİN BEKLEMEM GEREKEN BİR SÜRE VAR MI?

Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesiyle hemen evlenebilir.Ancak boşanan kadın için bir bekleme süresi(iddet) öngörülmüştür. Bu süre boşanma kararını kesinleşmesinden sonra 300 gündür.Ancak söz konusu süre dava yoluyla kaldırılabilir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Olur ? Boşanmada mal paylaşımının esası evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Evlilikten önce elde edilen mallar hiçbir surette mal paylaşımına

Medeni kanunumuz; evliliğin gerekli sebeplere dayandığı hususta hâkim kararıyla son verilmesini öngörmüştür. Boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. 1-Genel boşanma nedenleri yasada

Nafaka Nedir ? Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye veya ortak çocuklara bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olar

bottom of page