top of page

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR:

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken hususlar; Boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir.

Hakim, boşanma veya ayrılık davalarının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmez ise bu olguları ispatlanmış sayamaz.

Hakim, kanıtları serbestçe değerlendirir.

Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar (örneğin anlaşmalı boşanma protokolü), hakim tarafından onaylanmaz ise geçerli olmaz.

Hakimin boşanma kararı verilebilmesi için tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekir. Ayrıca  boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gereklidir.

Hakim, tarafların ve çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği;

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : İsim Soyisim (T.C.No:)

Adres:

DAVALI : İsim Soyisim (T.C.No:)

Adres:

DAVA KONUSU : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

OLAYLAR :

1-) Davalı … ile … yılından beri evliliğimiz sürmektedir. Davalı ile aramızda uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, zamanla daha da artmıştır. Ortak yaşam çekilmez hale gelmiştir.

2-) Davalı ile evlilik malları, nafaka ve tazminat hususlarında anlaşmış bulunuyoruz. Bu boşanma sonucu ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili protokol hazırlanmıştır. Bu konuda hazırlanan protokol ekte sunulmuştur.

3-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

4-) Davalı ile önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmamıza karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davalı Davacı

İsim Soyisim İsim Soyisim

İmza imza

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir firmanın veya şirketin bütün satış sürecinde ve bu süreçten sonraki zamanda müşterileri ile olan bağlantılarının yönetimi anlamına gelir. Firmaların müşteri ile olan e

Şirket yönetim danışmanlığı nedir ve ne iş yapar? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: yönetim danışmanlığı, dışarıdan bir bakış olarak şirketleri yönetim ve organizasyon konularında var olan sorunl

Kurumların sistemlerin çalışanlar ve diğer detaylar ile uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Böylece kurumun verimliliğini ve üretkenliğin de devamlı artış sağlar. Her kurumun temeli birçok işletme g

bottom of page