top of page

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Toplumuzun en küçük ve en önemli birimi olan aile toplumsal anlamda huzur ve sükunun korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Türk toplumunda, eşler boşanma yoluna genellikle en son çare olarak başvurmaktadır zira hiç kimse bir evliliği ayrılmak maksadı ile gerçekleştirmez. Boşanma ise eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmada ise eşler ya birlikte mahkemeye başvurarak boşanmayı talep ederler ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma yoluna gider.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen bir takım şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmek sureti ile her bir eş anlaşmalı boşanmayı talep edebilir.

  • Eşlerin en az bir yıldır evli olmaları gerekir.


  • Boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları gerekir


  • Anlaşmaya ilişkin hususları yazılı olarak beyan etmek sureti ile düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerden her birinin imza atarak tasdik etmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, anlaşmalı boşanmak bakımından kanunda belirtilen şartları yerine getiren eşlerin, boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak belirledikleri esasları içeren anlaşma metnidir. Kural olarak yazılı olması şart değildir fakat uygulama yazılı şekilde yapılmaktadır.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, eşlerin sözlü olarak bildirdikleri ortak iradelerinin avukat tarafından sözleşme metnine dökülmesi ile yahut eşler tarafından ve ortak iradelerini bildiren bir metin hazırlanması ve her iki tarafında imzalaması suretiyle hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat anlaşmalı boşanmaya esas olacak protokolün hazırlanması noktasında olası bir mağduriyet yaşamamak ve herhangi bir hak kaybına uğramamak amacı ile bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi

Yukarıda bahsedildiği üzere anlaşmalı boşanabilmek için kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat uygulama gözetildiğinde, özellikle anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin dikkat etmediği bazı detay hususlar nedeniyle sonrasında mağduriyet yaşadıkları görülmektedir. Özellikle nafaka ve tazminat gibi boşanmanın sonuçları ile söz konusu protokolde belirlenen esaslar ile davaya bakacak mahkeme bağlı olacak ( genel ahlak ve kamu düzenine aykırı olmamak koşulu ile) ve eşlerin mutabık kaldığı hükümler yönünde bir karar tesis edecektir. Dolayısı ile özellikle protokolün hazırlanması noktasında ve devamında mahkemede davaya ilişkin iş ve işlemlerinizin yürütülmesi hususunda aile hukuku bilgisini haiz bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya boşanma davasının sona ermesinin sonrasında maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmada nafaka esasen eşler tarafından hazırlanan ve hükümleri konusunda mutabık kalınan anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenebilir. Eşlerin nafakaya ilişkin yapmış oldukları anlaşmalar ile hakim bağlıdır ve dolayısı ile boşanmaya ilişkin kararını bu yönde tesis edecektir. Ancak ortak çocuğun bakımı bakımı, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ödenen iştirak nafakası bakımından hakim yine ortak çocuğun üstün menfaatini gözetmelidir.



Boşanma davalarına ilişkin önemli ve problemli hususlardan biri de ortak çocuğun velayetine ilişkindir. Boşanma isteyen eşlerin çocuklarının velayetinin kimde kalacağı hususu hakim tarafından belirlenmektedir. Hakim, karar verirken öncelikle çocuğun yararını gözetmekte, velayet hakkı bakımından anne ve babanın yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Eşlerin boşanmanın sonuçlarından olan çocuğun velayeti ve çocukla ilişkiler konusunda yaptıkları anlaşmalar kamu düzenine ilişkin olduklarından dolayı kural olarak hakimi bağlamayacaktır. Dolayısı ile hakim, anlaşmalı boşanma protokolünde eşler tarafından belirlenen velayete ilişkin esaslarla bağlı değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Hakimin Kararı

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim, örneğin boşanma protokolünde eşlerin boşanmanın sonuçları hususlarında anlaşmamış olmaları, (nafaka ve benzeri) veya protokolün eksik hazırlanması gibi nedenlerden dolayı ret kararı verebilir. Dolayısı ise hakim, eşler kendi aralarında hazırladıkları protokol üzerinde mutabık kalsalar dahi protokole müdahale etme hakkına sahiptir. Zira boşanma davaları kamu düzenini doğrudan ilgilendiren davalardır. Ailenin korunması, ortak çocukların menfaati ve benzeri durumlar kamu yararı ile doğrudan ilişkilidir. Yine anlaşmalı boşanma davasında hakim çocuğun velayetine ilişkin protokol hükümleri ile bağlı değildir. Ortak çocuğun yararını gözeterek en uygun kararı verebilir. Hakim, eşlerin mutabık kaldığı nafaka ve tazminat hükümleri bakımından bağlıdır. Şayet eşler tazminat ve benzeri hususlarda anlaşmış iseler hakimde kararını bu yönde tesis edecektir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanmada eşler ya birlikte mahkemeye başvurarak boşanmayı talep ederler ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma yoluna gider. Anlaşmalı olarak boşanmak için eşlerin en az bir yıldır evli olmaları, boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları ve anlaştıkları bu hususları yazılı olarak beyan etmek sureti ile düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerden her birinin imza atarak tasdik etmeleri gerekir. Bilhassa anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması noktasında herhangi bir hak kaybına uğramamak ve olası bir mağduriyet yaşamamak adına sürecin yürütülmesi noktasında hukuki destek almanız tavsiye olunur.

Anlaşmalı boşanma talepli davalarda, boşanmak isteyen eşin diğer eşe baskı ve hatta şiddet veya tehdit uygulayarak, onun iradesini yönlendirmesi ihtimaline karşı boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzatihi dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandıklarına kanaat getirmesi zorunluluğunu öngörülmüştür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası boşanmak isteyen eşin boşanma sebebini ve bu sebebin vuku bulduğuna ilişkin iddialarını beyan ettiği bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvurması suretiyle açılır. Anlaşmalı boşanma davası için ise öncelikle eşler arasında her iki tarafın mutabık kaldığı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolün yazılı hazırlanması zorunlu olmamakla birlikte uygulamada Mahkemeler yazılı talep etmektedir ve ispat bakımından da yazılı şekilde olmaları mühimdir. Daha sonra eşler anlaşmalı boşanmalarına ilişkin bu protokolle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü esasen boşanmanın sonuçlarına ilişkin nafaka çocuğun velayeti ve benzeri tüm hususları içermelidir. Ancak bilinmelidir ki çocuğun velayetine ilişkin eşler arasında yapılan anlaşma ile mahkeme bağlı değildir. Mahkeme velayete ilişkin olarak ortak çocuğun üstün yararı gözetir ve şayet protokolde belirlenen velayet esasları, çocuğun yararı bakımından uygun ise geçerli olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın türüne bağlı olup davanın açıldığı adliyedeki iş yoğunluğu ile de ilgilidir. Anlaşmalı boşanmalar en kısa süren boşanma davası türüdür. Buna göre, anlaşmalı boşanmada dava süresi adliye yoğunluğuna göre 1 ile 4 ay arasında değişmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları bakımından görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise, eşlerin son 6 aydır birlikte oturduğu yer mahkemesidir.

Aile Hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklar hakkında detaylı bilgi almak, boşanma davası açmak yada davaya ilişkin işlemlerinizi yürütmek, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlatmak ve detaylı hukuki danışmanlık için Avukatlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

HUKUKİ SÖZLÜK

İlliyet bağ: Neden , sonuç ilişkisini ifade etmektedir.

Kusur: Hoş karşılanmayacak davranış anlamına gelmektedir.

Tanık: Dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olan, şahit olan kişidir.

Ortak çocuk: Aynı anne ve babadan olan çocuk

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Olur ? Boşanmada mal paylaşımının esası evlilik içerisinde elde edilen malların paylaşılmasıdır. Evlilikten önce elde edilen mallar hiçbir surette mal paylaşımına

BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ NELERDİR? Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır.Eğer eşler boşanmanın hukuki sonuçları hakkında uzlaşabilir(Tazminat ,velayet ,nafaka gibi

Medeni kanunumuz; evliliğin gerekli sebeplere dayandığı hususta hâkim kararıyla son verilmesini öngörmüştür. Boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. 1-Genel boşanma nedenleri yasada

bottom of page