top of page

Şirket Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Şirket yönetim danışmanlığı nedir ve ne iş yapar? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: yönetim danışmanlığı, dışarıdan bir bakış olarak şirketleri yönetim ve organizasyon konularında var olan sorunlarını çözmek ve şirketlerin daha da büyümesini, gelişmesini sağlamak için uzman kişiler tarafından yapılan danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet kapsamında, sorunlar belirlenir ve araştırılır, uygun çözüm yolları önerilir ve bu önerilerin gerçekleştirilmesine yardımcı olunmaktadır.


Şirket yönetim danışmanlığı hizmetlerimizden, şirketlerin kendi içerisinde çözemedikleri problemler meydana çıktığı zaman yardım alınabilmektedir. Günümüzde, bu problemler stratejik sorunlar olabileceği gibi, finansal yönetim sıkıntıları, tekrar yapılandırma durumları, pazarlama konuları ve dijital dönüşüm konuları olabilmektedir. Problemler ne kadar çeşitli olursa olsun, danışmanlık tekniği çoğunlukla aynı yolu takip eder: Var olan durum analiz edilir, gelişme alanları tespit edilir; doğru yol belirlenir ve sahada uygulanacak yönetimsel yapılar tasarlanır.

Doğru yolu belirlemek için etkili bir yönetim şekli gereklidir. Doğru yol belirlendikten sonra, planlama kısmına geçilir. Sonraki süreç olarak bu yolu doğru bir şekilde uygulamak gerekmektedir. Uygulama aşamasında, her adım takip edilmeli ve başarıya erişmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Her boyuttan kurumlar, çalışma hayatlarına devam ederken devamlı yeni problemlerle karşılaşırlar. Problemlerin de çok farklı boyutları olabilmektedir. Ancak çoğunlukla yönetimsel problemler ile karşılaşılır. Yönetim danışmanı hizmeti de yönetimsel sıkıntıları, şirketleri çözümleyip, çözümlemede ortaya koyduğu tanılarla çözüm yolunu önerip, çözüm yolunun kabul edilmesi durumunda bu uygulamaya geçirme hizmetine denilmektedir.

Yönetim Danışmanlığına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Şirketlerin yönetim danışmanlığı ihtiyacı, bazı faktörlere bağlı olarak gelişmektedir. Bu durumlara örnek verecek olursak: Örneğin, 1000 çalışana sahip, son derece yetkin müdürlere sahip olan bir şirket olduğunu düşünelim. Bu kadar gelişmişliğe rağmen bazı sorunlar ve zorluklar karşısında yine dışarıdan bir göze, bir uzmana ihtiyaç duyabilmektedir. Özellikle yönetim danışmanlığı, kurumlara ekstra bir enerji de olmaktadır. Kurumlar kendilerine göre yeniden yapılandırmak projesi uygulayalım, organizasyon veya kurumsal performans yönetimi sistemi geliştirelim gibi konularla var olan iş gücü ile, mevcut insan kaynakları ile yürüyelim diyemezler. Problemleri konuşarak, dışarıdan gerçekten bu iş ile alakası olan, tecrübe etmiş bir ekipten destek alarak, proje amaçlı yararlanınca çok daha iyi sonuçlar alırlar.

Bazen kurumlar zaten yetkili bir müdürüm var, danışmanlık hizmeti almama ne gerek var diye düşünebilmektedir. Ancak buradaki fark, deneyim ve başarı oranıdır. Sonuçta dışarıdan bir hizmet alındığı zaman, hesap sorma gibi bir durum şirket içerisine göre daha fazla yapılabilmektedir. İleri seviyelere gelmiş firmaların yönetim danışmanlığı alması onlara ciddi anlamda faydalar sağlar. Eğer aşağıdaki sorunlarla karşı karşıya iseniz şirketinizin bir yönetim danışanına ihtiyacınız var demektir;

 • İş, dünya genelinde sürekli bir değişim içerisinde. Şirketimiz bu hızlı değişimlere ayak uyduramıyor.

 • Firmamız kar ve ciro açısında istenilen düzeye çıkamıyor.

 • Her bir müşteriye bir defalık is yapıyoruz ve iş bitiminde ekibimiz açıkta kalıyor. İşimizi çoğaltamıyor ve bitiminde de büyüyemiyoruz.

 • Fason üretim yaptığımız için kar elde edemiyoruz. Dışarıdan bir marka adına üretim yapmaktayız. Firmamız verilen iş kadar büyüyor ve daha fazla iş gelmediği sürece tıkanıyor. Kendi ürünümüzü üretmek istiyoruz. Nereden başlamalıyız?

 • Senelerdir aynı şekilde, aynı işleri yapmaktayız. Eskiden daha çok kâr ederdik, kâr marjımız düştü.

Bu gibi sorunları yaşıyorsanız, yönetim danışmanlığı şirketlerinden yardım alabilir, işinizi büyütüp geliştirebilirsiniz.

Yönetim Danışmanlığı Projelerinde Başarıya Ulaşmak İçin Neler Gereklidir?

Başarılı olabilmek için gerekli olan öncelikli şey, inançlı olmak ve bu işe inançla başlamaktır. Danışmanlık hizmeti alacak olan firma, bu hizmete sonsuz güvenmesi ve inanması gerekir. Danışmanlık programı başladıktan sonra, bu işin bir zaman alacağı; danışmanlık programı bittikten sonrada, değişimin şirkette zaman içerisinde oturacağı bilinmesi gereklidir. Böylece, beklenen durumlar çok daha önemli bir hale gelmiş olacaktır. Bundan dolayı, danışmanlık projesine başlamadan önce, beklentiyi de ortaya koymak gerekir. Biz insanoğlu sabırsız olduğumuz için, işlerimizin acilen gerçekleşmesini istiyoruz ancak bir projenin değişime uğraması için ciddi zaman gerekmektedir. Dolayısıyla beklentileri ortaya koyarak düşünmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Şirket Yönetim Danışmanlığından Ne Gibi Beklentiler Olmalıdır?

Şirketin başarılı olması, sadece yönetim danışmanlığının başarılı olması ile olmamaktadır. Beraberinde uyguladığı şirketin kalitesi ve uygulama boyutuna da bağlıdır. Şirket ve danışman bir arada çalışmalı. Yani hem firma hem de yönetim danışmanlığı, şirketin ayrılmaz bir bütünü olmaktadır.

Başarısızlık, bazen beklentilerin yanlış belirlenmesi sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir. Kurumsal yönetim danışmanlığı zorlu işleri içermektedir. Çünkü taşları yerinden oynatmayı gerektiren bir iştir. İçerisinde bazı kişiler tarafından muhakkak negatif anlaşılacak tavsiyeler olacaktır. Bunlar iş gücünün azaltılması olabilirken, stratejilerin değiştirilmesi de olabilmektedir. Özellikle de firma sahiplerinin inancının olduğu yönün tam tersine bir yön tavsiyesinde bulunabilir. Dolayısıyla, yönetim danışmanlığı firma sahibinin tam olarak ne düşündüğünü rapora aktarmak değildir. Tam aksine, rapor içerisinde, vizyon katacak, benim tam tersimi savundu ama gerçekten doğru bir yaklaşımdı ve ben bile bunu okuduğum zaman gerçekten gerekli olduğunu anlıyorum dedirtecek şeyleri buluyorsa yönetim danışmanının projeyi hakkıyla yaptığı söylenebilmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Eğitimi

Bazı zamanlarda şirketler, büyük bir danışmanlık uygulaması yerine bireysel çalışılan danışmanlık koçluğu programını uygulamaktadırlar.

Bu hizmet kapsamında, danışmanlık uygulamaları yerine bireysel eğitim ya da uygulamalı atölye uygulaması şeklinde de eğitimler ve koçluk programları uygulanabilmektedir. Yönetim danışmanlığı eğitimi ve danışmanlık koçluğu uygulaması genel olarak şu konu başlıkları altında sunulmaktadır.

 • Stratejik Planlama Eğitimi

 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Proje Yönetimi

 • Finansal Yönetim

 • Pazarlama-Satış-Dış Ticaret Eğitimi

 • Ürün ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

 • Marka Yönetimi Eğitimi

 • Marka Konumlandırma Eğitimi

 • Görev Atama ve Prosedür Oluşturma Eğitimi

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir firmanın veya şirketin bütün satış sürecinde ve bu süreçten sonraki zamanda müşterileri ile olan bağlantılarının yönetimi anlamına gelir. Firmaların müşteri ile olan e

Kurumların sistemlerin çalışanlar ve diğer detaylar ile uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Böylece kurumun verimliliğini ve üretkenliğin de devamlı artış sağlar. Her kurumun temeli birçok işletme g

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir firmanın veya şirketin bütün satış sürecinde ve bu süreçten sonraki zamanda müşterileri ile olan bağlantılarının yönetimi anlamına gelir. Firmaların müşteri ile olan e

bottom of page