top of page

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DAVA AÇILMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çekişmeli boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir

Görevli mahkeme, aile mahkemesidir

Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ         : Av. Gökhan Yağmur

ADRES :

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma; 100.000,00 TL Maddi ve 100.000,00 TL Manevi Olmak Üzere Toplam 200.000,00 TL. Tazminat İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı … tarihinden beri evlidirler. Tarafların ortak çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil … Belediyesinden emeklidir. Davalı ise sağlık sektöründe çalışmaktadır.

Müvekkil ile davalı yaklaşık olarak 4 yıldan beri ayrı yaşamaktadır. Birlikte yaşadıkları dönemde davalı çalışmamış, evin geçimini müvekkil sağlamıştır. Bu dönemlerde müvekkil defalarca davalının hakaret ve şiddetine maruz kalmış ve defalarca aldatılmıştır. Müvekkilin kocasından yediği dayaklar sonucunda müvekkil çoğu zaman yaralanmış bir keresinde de dişi kırılmıştır. Kötü giden evliliği ve maruz kaldığı hakaret ve şiddet sonucunda panik atak hastalığı geçirmiş ve aile içinde yaşadıkları kavgalar sebebi ile yaşadığı rahatsızlığın da verdiği korku ve yalnız kalma endişesi ile hiçbir zaman kocasından şikayetçi olmamış ve boşanmaya yeltenmemiştir.

Müvekkil davalıdan yaklaşık olarak onbeş yaş büyük olması nedeni ile evlendikten sonra davalıya defalarca çocuk yapmak istediğini dile getirmiş ise de davalı her zaman çocuk yapmaktan kaçmış ve müvekkili evliliklerinin beşinci yılında terk ederek yalnızlığa mahkum etmiştir. Yaşanan ayrılığa da yine şiddet ve ihanet neden olmuştur. Davalının müvekkili aldatması sebebi ile çıkan kavgada müvekkil yine şiddet görmüş ve akabinde davalı evi terk etmiş ve o günden sonra tekrar eve dönmemiştir. Bu süre zarfında bazı dönemlerde telefon ile görüşmüşler ise de davalı evine dönmemiş ve müvekkilden gizli, ayrı bir hayat sürmüştür.

DAVALI, MÜVEKKİLİ ALDATMIŞTIR!

Birlikte yaşadıkları dönemde aldatma yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda davalı kendi el yazısı ile müvekkili tekrar aldatması halinde kendisine 30.000 TL tazminat ödeyeceği taahhüdünü içeren bir belge vermiştir. Bu belge ekte sunulmuştur. Yaşanan ayrılık sonrası müvekkil evde davalıya ait bilgisayara bakarken bir takım şifrelenmiş dosyalara rastlamış ve davalının daha önce kullandığı şifreyi deneyerek dosyaları incelemiştir. Müvekkil, davalıya ait bilgisayarda bulunan resim ve videoları görünce şok yaşamıştır. Davalı, müvekkil ile birlikte yaşadığı dönemlerde yakın çevresinin ve tanıdıklarının bilgisayar tamiri ve format işlemlerini yapmış bu işlemler sırasında bu kişilerin bilgisayarına casus program yükleyerek bilgisayarların web kameralarına ve dosyalarına ulaşmış ve sayısız müstehcen resim ve video arşivi yapmıştır. Davalı kendi dayısının kızının, müvekkilin arkadaşının, ev sahibinin kızının, müvekkilin ablasının, arkadaşının kız kardeşinin, web cam aracılığı ile resimlerini çekmiş özel belge ve fotoğraflarını kendi bilgisayarına yüklemiştir. Davalıya ait bilgisayarın harddisc i gerek duyulduğu takdirde incelenmek üzere sayın mahkemenize sunulacaktır. Ayrıca bu resim ve videolar ile ilgili özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlarından dolayı ilgiler savcılığa suç duyurusunda bulunacaklardır.

MÜVEKKİL, DAVALIYA AİT BİLGİSAYARI İNCELEDİKTEN SONRA DAVALI HAKKINDA BİRAZ DAHA ARAŞTIRMA YAPMIŞ VE ŞU ANDA BAŞKA BİR KADIN İLE BİRLİKTE YAŞADIĞINI ÖĞRENMİŞTİR.

Müvekkil davalının facebook hesabını incelediğinde ikinci bir şok yaşamıştır. Davalı müvekkili terk ettikten sonra Azerbaycan uyruklu bir kadın ile gayrı resmi bir evlilik yapmış ve bu evlilikten ikiz çocukları olmuştur. Müvekkil bu durumu davalının facebook hesabından görmüştür. Dilekçe ekinde sayın mahkemeye sunduğumuz bu resimlerde davalının … isimli bir kadın ile … yılından beri evli olduğu bilgisi yer almaktadır. Ayrıca ikiz çocukları ile birlikte çektikleri, gelinlik ve damatlık ile ve baş başa çektikleri resimler mevcuttur.

Müvekkil, davalıya ait bilgisayar kayıtlarını ve davalının evli olduğunu öğrendikten sonra boşanmaya karar vermiş ve bu sebeple iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur. Müvekkil evliliği boyunca defalarca hakaret ve şiddete maruz kalmış, aldatılmış, terk edilmiş, eşinin yakın çevresinin özel hayatına girdiğini ve başka bir kadın ile evlilik hayatı yaşadığını öğrenmiştir. Müvekkil maruz kaldığı bu haksızlıklar yüzünden uğradığı ve uğrayacağı zararlar yüzünden davalının maddi ve manevi tazminata mahkum edilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. Ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Aile nüfus kaydı örneği,

2-) Davalının müvekkile vermiş olduğu antlaşma metni,

3-) Davalıya ait bilgisayar verileri

4-) Tanık anlatımları

ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle;

Tarafların BOŞANMALARINA,

Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine ve boşanma sebebiyle ve maruz kaldığı onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan davacı lehine 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine,

Müvekkil için dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …

Davacı Vekili

Çekilmeli boşanma davası dilekçe örneği 2

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI : (T.C.No:)

Adres

DAVALI : (T.C.No:)

Adres

KONU : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma. Çekişmeli boşanma davası

AÇIKLAMALAR :

Davalı eşim ile … yıldır evliliğimiz sürmektedir. Bu evlilik süresince meydana gelen olaylar evlilikte ortak hayatı çekilmez duruma getirmiştir ve boşanma davası açmak bir zaruret haline gelmiştir.

Davalı sürekli olarak şiddet uygulamaktadır. Yaşadığımız en son tartışmada davacı kollarıma yumruk atmış ve yüzüme tokat atmıştır. Yüzümde ve kollarımda morarmalar ve yaralanmalar oluşmuştur. Kavga sonunda almış olduğum darp raporu ekte sunulmuştur.  Yaşanan bu kavga ortak çocuğumuzun önünde gerçekleşmiş olup çocuğumuz bu kavgadan çok etkilenmiş ve psikolojisi bozulmuştur.

Davalı birlikte olduğumuz süre içerisinde sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve başka kadınlarla görüşmüş bu kadınlarla samimi şekilde resimler çekmiş ve bu resimleri sosyal medyada paylaşmıştır. Davalı tarafından paylaşılan bu resimler dava dilekçesinin ekinde sunulmuştur.

Davalı evin geçimini sağlamamakta ve müşterek çocuğa hiçbir maddi yardımda bulunmamaktadır. Davalı sürekli içki içmekte ve tüm parasını kendi başına harcamaktadır. Karşı taraf maddi olarak benden daha üst seviyededir. En son şiddet olaylarından sonra yaşanan ayrılık sonrası maddi anlamda kendi geçimim ve çocuğumun geçimini sağlamakta çok zorlanmaya başladım. Bu sebeple kendim için … TL, müşterek çocuk için ise … TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ve dava sonuçlandığında bu nafakaların yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ediyorum.

Davalı tarafın bana gösterdiği şiddet, hakaret ve kötü muameleler dolayısı ile … TL maddi ve … TL manevi tazminatın tarafıma ödenmesini talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 174, 4787 S. K. m. 4, 6100 S. K. m. 132, 133, 134, 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, tanık beyanları, Darp raporu, Facebook kayıtları, tarafların telefon görüşme ve mesajlaşma kayıtları ve her türlü yasal delil.

TANIKLAR;

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  1. Davamın kabulüne kabulüne,

  2. Müşterek çocuğun velayetinin tarafıma verilmesine ve dava süresince geçici velayetin tarafıma verilmesine,

  3. Kendim için … TL, çocuk için … TL olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, işbu nafakanın boşanmadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına,

  4. … TL manevi, … TL maddi olmak üzere, toplam … TL tazminata hükmedilmesine,

  5. Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

İsim Soy isim

İmza

Çekişmeli boşanma dilekçe örneği 3

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ                                : Av. Gökhan Yağmur

DAVALI :

KONU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, nedeniyle Boşanma; 5.000,00 TL Maddi ve 5.000,00 TL Manevi Olmak Üzere Toplam 10.000,00 TL. Tazminat İsteminden İbarettir. Çekişmeli boşanma davası

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ile davalı ile … tarihinden beri evlidir. Müvekkil …’nün eski evliliğinden olma 3 yaşında çocuğu vardır. Davalı ile müvekkilin ortak çocukları yoktur. Müvekkil, davalı ve müvekkilin eski evliliğinden olan çocuk birlikte yaşamaktadırlar.

2-) Evliliğin ilk zamanlarından itibaren taraflar arasında şiddetli kavgalar yaşanmaktadır. Çoğu zaman tarafların aileleri sebebiyle çıkan tartışmalar taraflara da sirayet etmiş ve sonucunda davalı … bu kavgalar yüzünden müvekkile sürekli olarak “şerefsiz” ve “dümbüğün oğlu” gibi hakaretler etmektedir.

3-) Davalı aynı zamanda Müvekkilin eski eşinden olan 3 yaşındaki çocuğu sürekli dövüp ona da hakaretler etmektedir. Zaman zaman Küçük çocuğa “o…pu çocuğu” diyerek çocuğu dövmüş ve müvekkile “hadi beni döv de seni nasıl boşuyorum gör” gibi tahrik edici cümleler sarf etmiştir. Davalı da esasen müvekkilden boşanmak istemektedir. Sürekli olarak kendisini dövdürmek için müvekkili tahrik etmektedir. Ancak müvekkil davalıya hiçbir zaman elini kaldırmamıştır.

DAVALI EVİ TERKETMİŞTİR!

4-) Davalı ortak evdeki eşyalarını toplayıp evi terk etmiştir. Müvekkil, davalının ailesinin evine konuşmak için gittiğinde ise davalı ve ağabeyleri müvekkili sopalarla dövmüşlerdir. Son olarak da davalı, iki kardeşi ile birlikte müvekkilin kız kardeşine pazaryerinde saldırmışlar, yaralamışlar ve onu ölümle tehdit etmişlerdir. Bu olay için karakola gittiklerinde ise davalı ve kardeşleri karakola gelerek müvekkile sardırmışlar ve müvekkili yaralamışlardır. Müvekkil ve kız kardeşi ise söz konusu olay nedeni ile davalı … ve kardeşleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardır. … Cumhuriyet Savcılığının … soruşturma numaralı dosyası incelendiğinde müvekkilin ve kız kardeşinin yaralandığına dair … hastanesinden alınmış darp raporlarına rastlanacaktır.

5-) Davalı sürekli olarak müvekkile, ev içinde, sen erkek misin ve şerefsiz gibi sözler söylemektedir. Aynı zamanda psikolojik olarak da rahatsızdır. Daha önce 2 defa intihar etmeye kalkışmıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıştır ve müvekkilimin bunda bir kusuru bulunmamaktadır. Açıkladığımız nedenlerle, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarını ve evlilik birliğinin sona ermesi üzerine müvekkilimin uğradığı ve uğrayacağı zarar nedeniyle davalının maddi ve manevi tazminata mahkum edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 174 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Nüfus kaydı,

2-) … hastanesinden alınmış doktor raporu,

3-) … Cumhuriyet Savcılığının … soruşturma numaralı dosyası,

4-) Tanık beyanları ve diğer deliller.

TANIKLAR :

1-)

2-)

3-)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ile davalının boşanmasına, 5.000,00 TL maddi 5.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 10.000,00TL tazminata, ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Gökhan Yağmur

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir firmanın veya şirketin bütün satış sürecinde ve bu süreçten sonraki zamanda müşterileri ile olan bağlantılarının yönetimi anlamına gelir. Firmaların müşteri ile olan e

Şirket yönetim danışmanlığı nedir ve ne iş yapar? Sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: yönetim danışmanlığı, dışarıdan bir bakış olarak şirketleri yönetim ve organizasyon konularında var olan sorunl

Kurumların sistemlerin çalışanlar ve diğer detaylar ile uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Böylece kurumun verimliliğini ve üretkenliğin de devamlı artış sağlar. Her kurumun temeli birçok işletme g

bottom of page