top of page

İş Hukuku Avukatı

İş yaşamı ile ilgili her aşamada iş hukuku avukatı ihtiyacınızın olduğu durumlarda uzman avukatları ile  Hukuk Büromuz'dan yardım alabilirsiniz. Kişiler özel ve mesleki hayatlarında, mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir.

İş ve sosyal güvenlik işlerini düzenleyen hukuk dalı olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireysel ve toplu olmak üzere kendi içinde de ayrılmaktadır. İşçilerin işverenleriyle ilişkilerini, toplu iş sözleşmelerini ve sendika kurallarını denetlemektedir. Bu alanda uzmanlaşan avukatlara ise iş hukuku avukatı ünvanı kullanılmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kişi ve işverenlerin bu risklere karşı haklarını koruyan yasal süreçlerden oluşur. Hukuk büromuz uzman iş hukuku avukatı kadrosuyla yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunar.

Dava Vekilliği Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • İş kazası ve tazminat davaları

 • İş akdinin feshi davaları

 • İşe iade davaları

 • Sosyal sigorta davaları

 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları

 • Sigortalılığın tespiti davaları

 • Sözleşmenin yorumlanması davaları

 • İş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi

 • İşten ayrılma ve ücret davaları 

 
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu

 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması

 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

 • İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık

 • Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler

 • İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması

 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

 • Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

 • İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi

 • TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi

 • İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi

 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

 • İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi

 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması​

 • Müvekkillerimizin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde olarak istihdam sürecinden sona erme tarihlerine kadar prosedürlerin yasal düzene uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Büromuz İş hukuku avukatı ekibi İş güvenliği hususunda uzun yıllar kamu kurumunda çalışmış deneyimli danışmanlarımızın da desteğini alarak hizmet vermektedir.

 • Hukuk Büromuz uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra iş hukuku avukatı arıyorum diyorsanız İstanbul genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0542 157 0634 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

bottom of page