top of page

Yağmur Hukuk Ofisi

 

İyi Planlanmış, Sonuca Yönelik, Zamanında Hizmet...

PRATİK

Çözüm odaklı önerilerimiz ile en kısa yoldan hukuki uyuşmazlığı çözüme ulaştırırız.

Süreçlerin takibinde ki işlemler ile analitik çözümler ile sonuca doğru hızlıca yol alırız.

HIZLI

Danışmanlık ve dava sürecinde disiplinli takip ile periyodik olarak raporlarız. 

SİSTEMATİK

Desteğe ihitiyacınız olduğunda hem yüz yüze hem de online olarak yanınızdayız.

ULAŞILABİLİR
yağmur hukuk ofisi hakkımzda.png

Deneyim ve tecrübe katarak ilerliyoruz.

Uzun yıllardır müvekkillerimize ve danışmanlığını yapmış olduğumuz şirketlere en iyi hukuki süreçi sunmak adına daima kendimizi geliştiriyoruz. 2012 yılından bu yana edindiğimiz tecrübelerimizi ve uzman avukatlarımız sayesinde zirvedeyiz.

Şirket ile ilgili tüm vergi uyuşmazlıklarına karşı gerekli hukuki işlemleri yapar. Şirket adına dava açar ve şirkete karşı açılmış olan davaların takibini yapar. Şirket ile işçi arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda işçi ve işverenin haklarını korur.

yağmur hukuk ofisi şirket avukatı.png

''Adalete giden yol, doğru avukat ile aydınlanır.''

AİLE HUKUKU

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesi süreçlerinin yönetimi sağlanmaktadır.

Devamını Gör...

CEZA HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmekteyiz.

Devamını Gör...

İCRA HUKUKU

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmaların yapılması, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Devamını Gör...

ŞİRKETLER HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilere ticaret hayatında karşılaşabilecekleri her tür uyuşmazlıkta, şirket birleşmeleri / devralmaları, icra-iflas ve yeniden yapılandırma, şirket genel kurul takipleri, kambiyo senetlerinin tedavülü, kira sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi ve gayrimenkul alımı/satımı konularıyla beraber şirketler hukukunun ilgilendirdiği bütün alanlarda hukuki yardım sağlanmaktadır.

Devamını Gör...

Tüm Hizmetleri Gör

Gizlilik ve Mesleki Sır

Şeffaflık

Bağımsızlık

Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Contact

İLETİŞİM KUR

Sorunuz var mı? Sadece Aşağıdan Bana Ulaşın

Gönderdiğiniz için teşekkürler!

iPhone
bottom of page