top of page
Dengesiz Adalet Terazisi

Hukuk Danışmanlık Bürosu tanınmış büyük ve orta ölçekli şirketlere aylık belli bir sabit ücret karşılığında; şirketin 3. kişilerle mevcut olan sözleşmelerinin revize edilmesi, yine 3. kişi ve kuruluşlarla yapılacak ticari ilişkilere esas olmak üzere sözleşme öncesi sözleşme taslağının hazırlanması, sipariş formlarının revize ve kontrol edilmesi, düzenlenecek fatura ve irsaliyelerin hukuka uygun olup olmadığının kontrolü, ihtarnamelerin düzenlenmesi, hukuki danışmanlık talep edilen konularda gerekli hukuki yardımların yapılması, işçiler ile olan sorunların belli bir hukuki normal bağlanması, işe geç gelme, 

verilen iş emrinin hiç ya da gereği gibi yapılmaması, işçilerden rasyonel şekilde faydalanamama, beklenen faydanın sağlanması ve verimin arttırılmasına yönelik iç yönergelerin hazırlanması, önceden hazırlanan format iş yeri yönetmeliklerinin  ve çalışma yönergelerinin düzenlenmesi, çalışanlar ile ilgili önceden hazırlanan format tutanaklar ile ileride çalışanlar tarafından açılması muhtemel davalarda hukuken haklı olabilecek durumların yaratılması vs. günlük ticari faaliyetlerden kaynaklanan hukuki sorunların çözümlenmesini sağlamaktayız.

Bu yapılacak hukuk ve danışmanlık hizmeti karşılığında; Büromuz iş hacminin yoğunluğu, çalışan personel sayısı ve talep edilen hukuki konuların niteliği gibi kriterler göz önüne alınarak karşılıklı mutabakatla belirlenecek belli bir ücretin ödenmesini talep etmektedir. Aylık ödenecek ücret bu kriterler çerçevesinde karşılıklı görüşmeler neticesinde belirlenebilmektedir.

MÜKEMMELLİK BİR EYLEM DEĞİL, BİR ALIŞKANLIKTIR.”

— Gökhan Yağmur

bottom of page