top of page

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Bu dalda uzmanlaşan avukatlara ise gayrimenkul avukatı denmektedir. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Hukuk bürosu olarak uzman inşaat ve gayrimenkul avukatı ekibimizle gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Taşınmaz tazminatı davaları

 • Müdahalenin men-i davaları

 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar

 • İstihkak davaları

 • Ortaklığın giderilmesi davaları

 • İpotek davaları

 • Kamulaştırma davaları

 • Tapu iptal ve tescil davaları

 • Kira bedeli tespit davaları

 • Tahliye davaları

 • Şüfa davaları

 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları

 • Kişiler arasındaki dava takibi

 • Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı

 • Gayrimenkul değerleme hizmeti

 • Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Gayrimenkul satış ve kiralama

 • Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık

 • Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri

 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri

 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

 • Kira sözleşmelerinin denetlenmesi

 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

 • Tapu işlemleri

 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

 • Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri

 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri

 • Yazılı ve sözlü danışmanlık​​

 • Hukuki danışmanlık alarak ileride meydana gelebilecek ciddi sıkıntıların önüne geçebilir, yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca Hukuk büromuz gayrimenkul avukatları olarak sizlere taşınmaz malların alım satımından yabancıların mülk edinmesine kadar Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’nun kapsadığı hizmetleri veriyoruz. Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra gayrimenkul ve inşaat avukatı arıyorum diyorsanız İstanbul genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0542 157 0634numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

bottom of page