top of page
Bir Belgeyi Damgalamak

Avukat Gökhan Yağmur
Danışmanlık & Dava Avukatlığı

“Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu”

 

2024 yılı için esas sermaye miktarı 1.250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde kanun koyucu sadece avukatların yapabileceği işleri düzenlemektedir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında AŞ lerde avukat bulundurma zorunluluğu yer almaktadır.

 

Buna göre; “…Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır…”

Boşanma Avukatı | Ceza Avukatı | Yabancılar Avukatı | Gayrimenkul Avukatı | İcra Avukatı

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page