top of page

Aile & Boşanma Avukatı

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri oldu. Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Boşanma davaları

 • Velayet davaları

 • Tazminat ve nafaka davaları

 • Babalık davası

 • Çocuk mallarının yönetimi

 • Aile içi şiddet davaları

 • Kişilik haklarına saldırı davaları

 • Aile konutu ve uygulamaları

 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

 • Mirasın reddi davaları

 • Mirasçı belgesinin alınması

 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları

 • Nişan bozulmasından doğan davalar

 • Evlat edinme izin davası

 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

 • Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

 • Tenfis davaları

 • Terekede ihtiyadi tedbirler

 • Terkis ve mirasta iade davaları

 • Vesayet ve kayyım davaları

 • Vasiyetnamenin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • Velayetin denetlenmesi

 • Vesayetin denetlenmesi

 • Nafaka takibi

 • Uzaklaştırma kararı takibi

 • Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması

 • Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi

 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi

 • Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi

 • Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması​

 • Hukuk Büromuz olarak boşanma ve aile hukuku kapsamında eşlerin arasındaki uyuşmazlık çözümleri, dava açma ve takip işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

bottom of page